Tilgodelapp laget på oppdrag for Koko på Lillehammer