Her er det laget et postkort av en barnetegning, og her er det også trykket på baksiden